Facebook Youtube Instagram

Veřejné obchodní podmínky

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

podle nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 

V souvislosti s poskytováním služeb v oblasti jógy jsem já, Simona Rydlová,

Sídlem Vlkova 532/8, Praha 13000

IČO : 73620866

 

 

ve vztahu k vámi poskytnutým osobním údajům jejich „Správcem“.

Z jiného zdroje, než přímo od vás, klientů, osobní údaje nezískávám.

 

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem nabízení informací o akcích a službách, které jako Správce poskytuji, a to v nezbytném rozsahu (jméno a příjmení, telefonický
a e-mailový kontaktní údaj)

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů provádím na základě zcela svobodného souhlasu klienta. Klient bere na vědomí, že není povinen osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů nemá vliv na poskytování a využívání služeb, které nabízím.

 

Osobní údaje klientů dále nikomu nepředávám.

 

Současně se jako Správce zavazuji přijmout vhodná a adekvátní organizační a technická opatření k  ochraně osobních údajů klientů.

 

V rámci stanoveného účelu jsou údaje zpracovávány po dobu udělení nebo do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně, a to prostřednictvím elektronické komunikace
na e- mailovou adresu : Simona@simyoga.cz nebo doručením na výše uvedenou adresu.

 

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů má každý klient možnost uplatnit svá práva. Kromě uvedeného práva odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, může klient požádat o opravu svých osobních údajů či omezení jejich zpracování. Žádost je možné podat písemně prostřednictvím uvedených kontaktních údajů, včetně elektronické formy.

 

V rozsahu zpravodajské licence podle občanského zákoníku mohou být pořizovány
a zveřejňovány fotografie z akcí, které pořádám, spolupořádám nebo jsem jejich účastníkem.

 

V případě vašich pochybností o dodržování povinností při zpracování osobních údajů můžete podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (wwww.uoou.cz).

 

Soukromé lekce​

Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně.

Stornovat nebo přeobjednat lze soukromou hodinu do 24 hodin. ‚Pokud je storno nebo přeobjednání lekce do 24 hodin, celá lekce propadá a je třeba ji uhradit.

Storno podmínky:​

V případě storna rezervace kurzu nebo pobytu činí storno poplatek:

Ceny jsou vždy dle platného ceníku. Doklad o zaplacení Vám vystavíme na požádání.

Rezervací a nákupem lekce souhlasíte s našimi rezervačními a storno podmínkami.

Platnost od 1. 1. 2019


 

Nezmeškejte květnový FaceBodySoul Retreat v Orlických horách

5.3.2020
Pojeďte s námi načerpat sílu a věnovat se sama sobě do unikátní Usedlosti Hamernice od 25-29.5.2020.

7 pádů Honzy Dědka

17.1.2019
7 pádů Honzy Dědka 11. 12. 2018, Malostranská beseda

Reference

29.12.2018
Reference od klientek

Reference

29.12.2018
Reference od zakladatelky Face Yoga Method